Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Αυτόματη είσπραξη ειδοποίησης πληρωμής, με την αποθήκευση του σχετικού Ανανεωτηρίου

great idea

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχει καταχωρηθεί η είσπραξη του ειδοποιητηρίου πληρωμής αλλά καταχωρείται στο Insurance.Office το αντίστοιχο Ανανεωτήριο. Για παράδειγμα, αν μπείτε στο portal της Ασφαλιστικής, και τυπώσετε το Ανανεωτήριο, το κάνετε import στο Insurance.Office και καταχωρήσετε την είσπραξη στο Ανανεωτήριο. Ή αν το εισπρακτικό το έχει η εταιρεία, οπότε σας έρθουν τα Ανανεωτήρια που οι πελάτες σας πλήρωσαν κατευθείαν στην Ασφαλιστική και εσείς δεν είχατε ενημέρωση.

Σε αυτή την περίπτωση κανονικά θα έπρεπε η είσπραξη του ασφαλίστρου να γίνει στο ειδοποιητήριο και μετά να καταχωρηθεί το ανανεωτήριο (όπως είναι η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία).

Για να βοηθήσουμε όμως τους χρήστες του Insurance.Office, σας δίνουμε τη δυνατότητα όταν καταχωρείτε ένα ανανεωτήριο (με το χέρι ή με γέφυρα), εφόσον υπάρχει ειδοποίηση πληρωμής ανείσπρακτη, να την εισπράττει αυτόματα το Insurance.Office χωρίς την παρεμβολή σας.