Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Έντυπα συμμόρφωσης με το ΠΔ 190/2006


Σε αυτό το post θα αναφερθούμε στη δυνατότητα του Insurance.Office να παράγει τα συνοδευτικά έγγραφα που οφείλετε - βάσει του Π.Δ. 190/2006 - να δίνετε στους πελάτες σας.

Εικόνα του εντύπου ενημέρωσης που παράγει το Insurance.Office με τα στοιχεία του Διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με το Π.Δ. 190 του 2006:

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

«Τυπώνω-Πληρώνω»: Ημερομηνία εκτύπωσης συμβολαίου και Πρόσθετων Πράξεων


imagesV5F3KYSRΕισαγωγή

Ένας από τους κοινούς προβληματισμούς των ανθρώπων που χειρίζονται τις εφαρμογές διαχείρισης ασφαλιστικών γραφείων μετά την υιοθέτηση του «τυπώνω-πληρώνω» από όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι η εκκαθάριση με την εταιρεία αλλά κυρίως με τους συνεργάτες τους.
Ο προβληματισμός αυτός είναι ιδιαίτερα έντονος στην περίπτωση που μέχρι τώρα έκαναν εκκαθάριση βάσει πινακίου (ή αλλιώς «βάσει εκδοθέντων»).
Σε αυτό το post θα εξηγήσουμε πώς μπορείτε να κάνετε την ζωή σας ευκολότερη με το Insurance.Office αναλύοντας τους διαφόρους αυτοματισμούς για την συμπλήρωση της ημερομηνίας εκτύπωσης που πλέον γίνεται πιο σημαντική από την ημερομηνία έκδοσης.