Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Γρήγορη προσθήκη επαφών

Στην έκδοση 1.38 του Insurance.Office προστέθηκε η δυνατότητα της γρήγορης εισαγωγής επαφής. Πατώντας το κουμπί δημιουργίας φυσικού ή νομικού προσώπου εμφανίζεται η οθόνη γρήγορης δημιουργίας επαφής:


Μερικά από τα χαρακτηριστικά της οθόνης είναι:

  • Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων της διεύθυνσης (νομός, πόλη, οδός κλπ)
  • Αυτόματος έλεγχος της ορθότητας του ΑΦΜ
  • Αυτόματη συμπλήρωση της ΔΟΥ
  • Προσθήκη πολλαπλών τηλεφώνων όταν διαχωρίζονται με κόμμα ,
  • Αυτόματη ανίχνευση του φύλου της επαφής, βάσει του επωνύμου

Μην τσεκάρετε την επιλογή «Εμφάνιση καρτέλας επαφής για περαιτέρω επεξεργασία», όταν θέλετε να κάνετε πολλαπλές εισαγωγές νέων επαφών. Στην περίπτωση που τσεκάρετε την επιλογή αυτή και αφού πατήσετε το κουμπί [Αποθήκευση], θα εμφανιστεί η καρτέλα της νέας επαφής που μόλις αποθηκεύτηκε προκειμένου να την επεξεργαστείτε περαιτέρω.

Η χρήση οθόνης γρήγορης εισαγωγής επαφής είναι προαιρετική και μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ή όχι από τις Προτιμήσεις, ενεργοποιώντας την επιλογή «Δημιουργία επαφών μέσω της οθόνης γρήγορης δημιουργίας επαφής».