Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Αυτόματη είσπραξη ειδοποίησης πληρωμής, με την αποθήκευση του σχετικού Ανανεωτηρίου

great idea

 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχει καταχωρηθεί η είσπραξη του ειδοποιητηρίου πληρωμής αλλά καταχωρείται στο Insurance.Office το αντίστοιχο Ανανεωτήριο. Για παράδειγμα, αν μπείτε στο portal της Ασφαλιστικής, και τυπώσετε το Ανανεωτήριο, το κάνετε import στο Insurance.Office και καταχωρήσετε την είσπραξη στο Ανανεωτήριο. Ή αν το εισπρακτικό το έχει η εταιρεία, οπότε σας έρθουν τα Ανανεωτήρια που οι πελάτες σας πλήρωσαν κατευθείαν στην Ασφαλιστική και εσείς δεν είχατε ενημέρωση.

Σε αυτή την περίπτωση κανονικά θα έπρεπε η είσπραξη του ασφαλίστρου να γίνει στο ειδοποιητήριο και μετά να καταχωρηθεί το ανανεωτήριο (όπως είναι η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία).

Για να βοηθήσουμε όμως τους χρήστες του Insurance.Office, σας δίνουμε τη δυνατότητα όταν καταχωρείτε ένα ανανεωτήριο (με το χέρι ή με γέφυρα), εφόσον υπάρχει ειδοποίηση πληρωμής ανείσπρακτη, να την εισπράττει αυτόματα το Insurance.Office χωρίς την παρεμβολή σας.

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς ανανεωτήρια;

1a


— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
   Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

   Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
   Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
   Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

   Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
        Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
        και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

                                [ ...]
  Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
  Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.

“Περιμένοντας τους Bαρβάρους”, Κ.Π. Καβάφης

Όπως όλοι ξέρουμε, με το νόμο 4261/5-5-2014 άρθρ. 169, άλλαξε ο τρόπος που συνεργάζεστε με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, κυρίως όσον αφορά τα ανανεωτήρια γενικών κλάδων και ιδιαίτερα του κλάδου αυτοκινήτου. Πλέον οι Ασφαλιστικές Εταιρείες δεν εκδίδουν εκ των προτέρων τις ανανεώσεις, μια και για να εκδοθεί η ανανέωση ενός ασφαλιστηρίου πρέπει αυτό να έχει εξοφληθεί. Συνεπώς, δεν έχετε πλέον στη διάθεσή σας τα ανανεωτήρια του επόμενου διαστήματος για να ενημερώσετε τους πελάτες. Επίσης, δεν αποστέλλονται πρόσθετες πράξεις ακύρωσης για ανανεωτήρια, που δεν εξοφλήθηκαν.
Αντί για ανανεωτήρια, οι εταιρείες εκδίδουν ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλίστρων, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εταιρεία. Εφόσον αυτά πληρωθούν εντός δεδομένης προθεσμίας - που επίσης διαφέρει ανά εταιρεία - εκδίδεται το ανανεωτήριο. Αν το ειδοποιητήριο πληρωθεί εκπρόθεσμα - κατά κανόνα - εκδίδεται νέο συμβόλαιο. Οπότε, τόσο η είσπραξη των ασφαλίστρων, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και η απόδοση των ασφαλίστρων στην εταιρεία, γίνεται στο επίπεδο του παραστατικού της ειδοποίησης πληρωμής.
 Η εταιρεία μας, σταθερά προσηλωμένη στην ποιότητα της εφαρμογής Insurance.Office, αντιμετωπίζει αυτή την αλλαγή των διαδικασιών με τρόπο που να προσεγγίζει το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τι γίνεται στην πραγματικότητα: Δημιουργήσαμε ένα νέο είδος παραστατικού: τύπου «ειδοποίηση πληρωμής». Σε αυτό το post θα εξηγήσουμε πως τα χρησιμοποιούμε.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Έντυπα συμμόρφωσης με το ΠΔ 190/2006


Σε αυτό το post θα αναφερθούμε στη δυνατότητα του Insurance.Office να παράγει τα συνοδευτικά έγγραφα που οφείλετε - βάσει του Π.Δ. 190/2006 - να δίνετε στους πελάτες σας.

Εικόνα του εντύπου ενημέρωσης που παράγει το Insurance.Office με τα στοιχεία του Διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με το Π.Δ. 190 του 2006:

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

«Τυπώνω-Πληρώνω»: Ημερομηνία εκτύπωσης συμβολαίου και Πρόσθετων Πράξεων


imagesV5F3KYSRΕισαγωγή

Ένας από τους κοινούς προβληματισμούς των ανθρώπων που χειρίζονται τις εφαρμογές διαχείρισης ασφαλιστικών γραφείων μετά την υιοθέτηση του «τυπώνω-πληρώνω» από όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι η εκκαθάριση με την εταιρεία αλλά κυρίως με τους συνεργάτες τους.
Ο προβληματισμός αυτός είναι ιδιαίτερα έντονος στην περίπτωση που μέχρι τώρα έκαναν εκκαθάριση βάσει πινακίου (ή αλλιώς «βάσει εκδοθέντων»).
Σε αυτό το post θα εξηγήσουμε πώς μπορείτε να κάνετε την ζωή σας ευκολότερη με το Insurance.Office αναλύοντας τους διαφόρους αυτοματισμούς για την συμπλήρωση της ημερομηνίας εκτύπωσης που πλέον γίνεται πιο σημαντική από την ημερομηνία έκδοσης.