Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς ανανεωτήρια;

1a


— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
   Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

   Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
   Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
   Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

   Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
        Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
        και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

                                [ ...]
  Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
  Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.

“Περιμένοντας τους Bαρβάρους”, Κ.Π. Καβάφης

Όπως όλοι ξέρουμε, με το νόμο 4261/5-5-2014 άρθρ. 169, άλλαξε ο τρόπος που συνεργάζεστε με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, κυρίως όσον αφορά τα ανανεωτήρια γενικών κλάδων και ιδιαίτερα του κλάδου αυτοκινήτου. Πλέον οι Ασφαλιστικές Εταιρείες δεν εκδίδουν εκ των προτέρων τις ανανεώσεις, μια και για να εκδοθεί η ανανέωση ενός ασφαλιστηρίου πρέπει αυτό να έχει εξοφληθεί. Συνεπώς, δεν έχετε πλέον στη διάθεσή σας τα ανανεωτήρια του επόμενου διαστήματος για να ενημερώσετε τους πελάτες. Επίσης, δεν αποστέλλονται πρόσθετες πράξεις ακύρωσης για ανανεωτήρια, που δεν εξοφλήθηκαν.
Αντί για ανανεωτήρια, οι εταιρείες εκδίδουν ειδοποιητήρια πληρωμής ασφαλίστρων, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εταιρεία. Εφόσον αυτά πληρωθούν εντός δεδομένης προθεσμίας - που επίσης διαφέρει ανά εταιρεία - εκδίδεται το ανανεωτήριο. Αν το ειδοποιητήριο πληρωθεί εκπρόθεσμα - κατά κανόνα - εκδίδεται νέο συμβόλαιο. Οπότε, τόσο η είσπραξη των ασφαλίστρων, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και η απόδοση των ασφαλίστρων στην εταιρεία, γίνεται στο επίπεδο του παραστατικού της ειδοποίησης πληρωμής.
 Η εταιρεία μας, σταθερά προσηλωμένη στην ποιότητα της εφαρμογής Insurance.Office, αντιμετωπίζει αυτή την αλλαγή των διαδικασιών με τρόπο που να προσεγγίζει το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τι γίνεται στην πραγματικότητα: Δημιουργήσαμε ένα νέο είδος παραστατικού: τύπου «ειδοποίηση πληρωμής». Σε αυτό το post θα εξηγήσουμε πως τα χρησιμοποιούμε.