Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010

Συμψηφισμοί και άλλες ιστορίες

Πότε μπορεί να γίνει συμψηφισμός: Συμψηφισμός γίνεται μόνο σε ολική ή μερική ακύρωση και μόνο σε παραστατικά που δεν έχουν οικονομικές συναλλαγές.
Αν δεν συντρέχουν αυτοί οι δυο παράγοντες ο συμψηφισμός θα γίνει στην ώρα του και κατά την εκκαθάριση με τον εκάστοτε συναλλασσόμενο.


Και μια και το έφερε η κουβέντα ας δούμε λίγο τι είναι η «διενέργεια συμψηφισμού».
Ας πάρουμε για παράδειγμα το φανταστικό συμβόλαιο της εικόνας μας:Ένα αυτοκίνητο, 250€ τα μικτά, συνολική εισερχόμενη προμήθεια 44€ (είπαμε φανταστικό σενάριο).
Αν δούμε τις προγραμματισμένες πληρωμές βλέπουμε ότι:


 • Ο Παραγωγός πρέπει να πάρει 20€ • Για το πρακτορείο πρέπει να κρατήσουμε 24€ • Ενώ στην εταιρεία πρέπει να αποδώσουμε τα μικτά (250€)

 • Αν δούμε τις προγραμματισμένες εισπράξεις, παρατηρούμε ότι:


 • Ο συμβαλλόμενος πρέπει να μας δώσει τα μικτά • Η εταιρεία πρέπει να μας δώσει της εισερχόμενη προμήθεια (44€)


 • Μας παίρνει όμως τηλέφωνο ο πελάτης και μας λέει να το ακυρώσουμε γιατί πούλησε το αμάξι. Κατά τα γνωστά πάμε στο παραστατικό, κάνουμε expand τις Πρόσθετες Πράξεις και πατάμε [Ολική Ακύρωση]. Οπότε βλέπουμε την παρακάτω εικόνα:  Συμπληρώνουμε την «Ημ. Πράξης/Έκδοσης» και πατάμε το [Αποθήκευση].

  Πριν το πατήσουμε όμως ας δούμε λίγο τις προγραμματισμένες εισπράξεις/πληρωμές.
  Ξεκινάμε από τις προγραμματισμένες πληρωμές:

  Κατά τα γνωστά:


 • Ο παραγωγός πρέπει να λάβει την προμήθεια του (-20€) • Το πρακτορείο επίσης να κρατήσει το «κέρδος» του (-24€) • Και στην εταιρεία να δώσουμε το μικτό ασφάλιστρο (-250€)
 • Ενώ όσο αφορά τις προγραμματισμένες εισπράξεις έχουμε: • Η εταιρεία πρέπει να δώσει την εισερχόμενη προμήθεια (-44€) • Ενώ ο συμβαλλόμενος πρέπει να μας δώσει το μικτό ασφάλιστρο (-250€)
 • Συνεπώς μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι αν αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν ως έχουν, οι συναλλαγές του Πρακτορείου με τον Παραγωγό, τον Συμβαλλόμενο και της εταιρεία δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει το ταμείο μας μια και τα ποσά «εξουδετερώνονται» μεταξύ τους.
  Δηλαδή:

  Συναλλαγές με Παραγωγό:


 • Απόδοση προμήθειας 20€ για το παραστατικό τεστ10 • Απόδοση προμήθειας -20€ για την ΠΠ Ακύρωσης (τεστ10/1)>/li>


 • Οπότε συνολική προμήθεια: 0€

  Συναλλαγές με Εταιρεία:


 • Απόδοση μικτών παραστατικού τεστ10: 250€ • Είσπραξη εισερχόμενης προμήθειας παραστατικού τεστ10: 44€ • Απόδοση μικτών παραστατικού τεστ10/1: -250€ • Είσπραξη εισερχόμενης προμήθειας παραστατικού τεστ10/1: -44€ • Συνολικό ποσό συναλλαγής: 0€

  Συναλλαγές με Πρακτορείο:


 • Πληρωμή προμήθειας πρακτορείου για το παραστατικό τεστ10: 24€ • Πληρωμή προμήθειας πρακτορείου για το παραστατικό τεστ10/1: -24€ • Συνολικό ποσό συναλλαγής: 0€


  Επανερχόμενοι στο παράδειγμα μας, αν πατήσουμε το κουμπί [Αποθήκευση] θα δούμε τον εξής διάλογο:

  Αν απαντήσουμε [Νο], η εφαρμογή δεν θα προβεί σε κανενός είδους κίνηση. Οπότε αν δούμε τις προγραμματισμένες εισπράξεις και πληρωμές, θα δούμε τα εξής:
  Καταρχήν οι προγραμματισμένες εισπράξεις του τεστ10:

  Ενώ οι προγραμματισμένες εισπράξεις του τεστ10/1:

  Οι προγραμματισμένες πληρωμές του τεστ10:

  Και οι προγραμματισμένες πληρωμές του τεστ10/1:

  Βλέπουμε δηλαδή ότι τα πράγματα έχουν όπως τα είχαμε αφήσει όταν κάναμε την ΠΠ ολικής Ακύρωσης.
  Έχουμε τις εξής δυνατότητες:
  Να μην κάνουμε καμιά οικονομική συναλλαγή, αφού το λογιστικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Δεν έχετε όμως κανένα λόγο να αφήνεται σε εκκρεμότητα προγραμματισμένες εισπράξεις και πληρωμές.


  Και το λέμε αυτό γιατί μπορείτε πολύ εύκολα να τις εξοφλήσετε. Ας δούμε πως:

  Μαζικές εξοφλήσεις


  Ας πούμε ότι θέλουμε να εξοφλήσουμε τις πληρωμές προς την εταιρεία. Αναζητάμε προγραμματισμένες πληρωμές με κριτήριο τον Αριθμό συμβολαίου και όχι τον αριθμό παραστατικού. Οπότε βλέπουμε τα αποτελέσματα της ακόλουθης εικόνας.

  Επιλέγουμε τις δυο εγγραφές που αφορούν την εταιρεία και από το Menu του δεξί κλικ επιλέγουμε «μαζική εξόφληση επιλεγμένων κινήσεων». Η εφαρμογή μας ζητά να επιβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε μαζική εξόφληση με συνολικά 0€. Απαντάμε θετικά και εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης οικονομικής συναλλαγής

  Συμπληρώνουμε τα πεδία που θέλουμε και πατάμε [Εκτέλεση].
  Η εφαρμογή μας ειδοποιεί και πάλι για το αποτέλεσμα:

  Εναλλακτικά, κάποιος θα μπορούσε να επιλέξει και όλες τις πληρωμές του συμβολαίου και να τις εξοφλήσει με μια κίνηση (απλά επιλέγοντας όλες τις σχετικές κινήσεις), όπως βλέπουμε στην επόμενη εικόνα

  Εδώ η εφαρμογή μας ειδοποιεί ότι η μαζική εξόφληση εμπλέκει περισσότερους από έναν υπόχρεους/δικαιούχους. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει το ποσό που θα κινηθεί να είναι μηδενικό αλλιώς έχετε κάνει λάθος. Το αποτέλεσμα της ενέργειας είναι η εξόφληση όλων των επιλεγμένων κινήσεων.

  Μέχρι στιγμής είδαμε πως μπορούμε χρησιμοποιώντας την λειτουργία της μαζικής εξόφλησης να κάνουμε το συμψηφισμό μιας ολικής ακύρωσης με το παραστατικό που ακυρώνεται. Όπως θα έχετε καταλάβει μπορεί να γίνει με 2 κινήσεις:


 • Μια μαζική εξόφληση πληρωμών του συμβολαίου με μηδενικό συνολικό ποσό • Και μια μαζική εξόφληση εισπράξεων του συμβολαίου με μηδενικό συνολικό ποσό


 • Γιατί να μην τις κάνουμε μια κίνηση;

  Διενέργεια Συμψηφισμού


  Κατά τα γνωστά, έχουμε το παραστατικό τεστ11 και κάνουμε πρόσθετη πράξη ακύρωσης (τεστ11/1) και πατάμε αποθήκευση μόνο που τώρα απαντάμε ναι στην ερώτηση για διενέργεια συμψηφισμού. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή μας ενημερώνει για την επιτυχία ή όχι του συμψηφισμού

  Στη ακόλουθη εικόνα μπορούμε να δούμε την κατάσταση των προγραμματισμένων πληρωμών του συμβολαίου τεστ11 (είναι όλες εξοφλημένες)

  Το ίδιο συμβαίνει και με τις προγραμματισμένες εισπράξεις του συμβολαίου τεστ11.

  Talk to me nerdy


  Το αποτέλεσμα του παραπάνω παραδείγματος το έχουμε εφόσον έχουμε ορίσει στις προτιμήσεις της εφαρμογής ότι θέλουμε να γίνεται:


 • Αυτόματος συμψηφισμός προμηθειών κατά την ακύρωση • Αυτόματος συμψηφισμός αποδόσεων προς εταιρεία κατά την ακύρωση

 • Οπότε βλέπετε ότι μπορείτε να ορίσετε επακριβώς το τι θέλετε να γίνεται κατά τη διάρκεια του συμψηφισμού.

  Ωχ αρχίσαμε με τα μηνύματα λάθους


  Πάμε happily να κάνουμε τον συμψηφισμό μας και να τα μηνύματα:

  -Τι τρέχει; Δεν παίζει;
  Απάντηση: Εφόσον το μήνυμα είναι στα Ελληνικά είναι προβλεπόμενο, και το διαβάζουμε. Τι λέει λοιπόν; Ότι πήγατε να κάνετε συμψηφισμό ενώ έχετε επιλέξει να συμψηφίζετε και τις αποδόσεις στην εταιρεία, και η εφαρμογή βρήκε ότι η απόδοση του ασφαλίστρου στην εταιρεία για το παραστατικό που ακυρώνεται έχει γίνει.
  Better safe than sorry, που λένε και οι αγγλοσάξονες. Δηλαδή, η εφαρμογή δεν έκανε καμιά από τις κινήσεις συμψηφισμού γιατί δεν ισχύει ο 2ος παράγοντας που επιτρέπει την διενέργεια συμψηφισμού (Συμψηφισμός γίνεται μόνο σε ολική ακύρωση και μόνο σε παραστατικά που δεν έχουν οικονομικές συναλλαγές).
  -Ωραία και τώρα τι κάνουμε;
  Απάντηση: Πάμε και κάνουμε το συμψηφισμό με την μαζική εξόφληση και επι την ευκαιρία βλέπουμε και τι έχει γίνει με το εν λόγο συμβόλαιο.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου