Σάββατο 28 Αυγούστου 2010

Ενδείξεις και ειδοποιήσεις

Επειδή οι ενδείξεις και ειδοποιήσεις αυξάνονται δραματικά και επειδή μπορεί κάτι να σας έχει ξεφύγει, σε αυτό το post θα ενημερώνουμε για τις ενδείξεις και ειδοποιήσεις που παρέχει αυτή τη στιγμή του Insurance.Office καθώς και για τυχον νέες που θα προσθέτουμε. Αυτό το post δεν έχει παράγραφο "πόσο κοστίζει", γιατί αφορά Stardard λειτουργικότητα. Συνεπώς περιέχεται στις νέες εκδόσεις ενώ αν έχετε παλιότερη έκδοση που δεν το περιλαμβάνει και έχετε συμβόλαιο συντήρησης, δεν έχει κόστος.Ειδοποιήσεις στην καρτέλα επαφής

Ένδειξη ύπαρξης Σημειώσεων

Οι παλιότεροι θα ξέρουν ότι η μορφή της επαφής έχει αλλάξει και πλέον οι σημειώσεις έχουν μεταφερθεί σε άλλο μέρος. Θεωρήσαμε λοιπόν καλό να έχουμε μια ένδειξη για το αν υπάρχουν καταχωρημένες σημειώσεις στην καρτέλα ώστε να μην σας ξεφεύγει τίποτα.
«Ψήθηκα»! Πως το κάνω; (how-to section)

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ένδειξη είναι… Αν γράψετε κάτι στις σημειώσεις εμφανίζεται το εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα.

Ένδειξη διακοπής επικοινωνίας

Επειδή όλα είναι για τον άνθρωπο, μπορεί για παράδειγμα να χάσετε κάποιο πελάτη για απεχθείς λόγους. Δεν θα ήταν και το καλύτερο να στείλετε ευχετήρια κάρτα, ενώ ο γιός του σας είχε ειδοποιήσει ότι χάσανε τον πατέρα και θα καταθέσουν τις πινακίδες του αυτοκινήτου. Οπότε προσθέσαμε την δυνατότητα διακοπής επικοινωνίας με την συγκεκριμένη επαφή ώστε να μην εκτεθείτε ποτέ πια!
«Ψήθηκα»! Πως το κάνω; (how-to section)
Ανοίγετε τον expander «Ορισμός προσφώνησης-Στοιχεία αλληλογραφίας…» και επιλέγετε το checkbox «Διακοπή επικοινωνίας».
Αν σε μια επαφή έχετε συμπληρώσει το «Διακοπή επικοινωνίας», στα στοιχεία αλληλογραφίας εμφανίζεται το εικονίδιο του διαγραμμένου φακέλου αλληλογραφίας που φαίνεται και στο παράδειγμα της ακόλουθης εικόνας

Αν κάποια επαφή έχει σημανθεί με το «Διακοπή επικοινωνίας», εξαιρείται από το εορτολόγιο-γεννεθλιολόγιο και επίσης αν συμπεριληφθεί σε επιλεγμένες επαφές για αποστολή SMS ή e-mail το Insurance.Office την εξαιρεί και εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα όπως αυτό που ακολουθεί στην επόμενη εικόνα.

Ένδειξη αριθμού αναφοράς που έχει λήξει

Αν σε κάποιο αριθμό αναφοράς έχετε καταχωρήσει ημ. Λήξης, η εφαρμογή ελέγχει αν έχει παρέλθει η ημ. Λήξης και σας ενημερώνει κατάλληλα.

Όπως βλέπουμε και στην εικόνα , στον τίτλο του Header των αναγνωριστικών αριθμών εμφανίζεται ένα κόκκινο σημαιάκι.
Οι αριθμοί που έχουν λήξει εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα, ενώ αν ο αριθμός είναι τύπου «Αρ.Διπλώματος Οδήγησης» και το χρώμα φόντου εμφανίζεται κόκκινο λόγω της σπουδαιότητας του μηνύματος.

Ειδοποιήσεις στην καρτέλα Οχήματος

Στην καρτέλα του οχήματος, όπως γνωρίζετε μπορείτε να ορίσετε τα εξής:
 1. Ημ. Επόμενης αλλαγής κεφαλαίου
 2. Ημ. Επόμενης αλλαγής Bonus Malus
 3. Αν το όχημα έχει οδηγό νέο σε ηλικία και πότε τελειώνει αυτό
 4. Αν το όχημα έχει οδηγό με νεοαποκτηθέν δίπλωμα και πότε τελειώνει αυτό

Αν έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά, και κάποια από τις συνθήκες παρέλθει χρονικά, όταν ανοίξετε την καρτέλα του οχήματος θα εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα με κόκκινα γράμματα που θα σας υπενθυμίσει την συνθήκη που παρήλθε.
Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται τα πιθανά μηνύματα που θα εμφανιστούν


Ένδειξη για λήξη νέου οδηγού σε ηλικία

Αν η ημερομηνία που έχει οριστεί ότι τελειώνει η ένδειξη ότι το όχημα έχει νέο οδηγό σε ηλικία είναι πριν από την σημερινή ημέρα (που βλέπουμε την καρτέλα), τότε εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα «O ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΣ/Α ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.»

Ένδειξη για λήξη νέου διπλώματος

Αν η ημερομηνία που έχει οριστεί ότι τελειώνει η ένδειξη ότι το όχημα έχει οδηγό με νεοαποκτηθέν δίπλωμα είναι πριν από την σημερινή ημέρα (που βλέπουμε την καρτέλα), τότε εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα «Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΣ/Α ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.»

Ένδειξη αλλαγής Bonus Malus

Αν η ημερομηνία που έχετε ορίσει ότι πρέπει να αλλάξει το Bonus Malus είναι πριν την σημερινή ημέρα (που βλέπουμε την καρτέλα), τότε εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα «Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ BONUS MALUS ΠΑΡΗΛΘΕ ΣΤΙΣ ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ»

Ένδειξη αλλαγής κεφαλαίου

Αν η ημερομηνία που έχετε ορίσει ότι πρέπει να αλλάξει το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι πριν την σημερινή ημέρα (που βλέπουμε την καρτέλα), τότε εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα «ΈΧΕΤΕ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.»

Ειδοποιήσεις στην καρτέλα συμβολαίου

Στην καρτέλα του συμβολαίου εμφανίζονται τόσο οι ειδοποιήσεις που αφορούν το ασφαλισμένο αντικείμενο (πχ όχημα, ακίνητο, φυσικό πρόσωπο, σκάφος) όσο και ειδοποιήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο παραστατικό.
Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται μόνο όταν το status του παραστατικού είναι ενεργό, ώστε να μην σας βάζουμε σε πειρασμό ;-)
Για παράδειγμα αν ανοίξουμε ένα παραστατικό του οχήματος του προηγούμενου παραδείγματος θα δούμε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο μιας κίτρινης σημαίας που μας ειδοποιεί ότι το ασφαλισμένο όχημα έχει ειδοποιήσεις που μας αφορούν. Αυτό μπορείτε να το δείτε στην επόμενη εικόνα.

Εκτός από τυχόν ειδοποιήσεις για το ασφαλισμένο αντικείμενο (που υπενθυμίζουμε ότι γίνονται με αποτίμηση των καταγεγραμμένων συνθηκών σε σχέση με την ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), όλες οι συνθήκες αποτιμούνται και σε σχέση με την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του συγκεκριμένου παραστατικού.
Οπότε στο παράδειγμα της παραπάνω εικόνας μπορούμε να δούμε ότι στο κάτω μέρος της καρτέλας του παραστατικού εμφανίζονται επίσης οι ειδοποιήσεις.
Συνεχίζοντας το παράδειγμα μας, προσθέτουμε έναν οδηγό για το όχημα άλλον από τον συμβαλλόμενο. Στην συνέχεια κάνουμε μια ανανέωση του παραστατικού αλλά χάρη του παραδείγματος ορίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης είναι η 1/1/2080.
Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε τα μηνύματα που εμφανίζονται για να σας βοηθήσουν να μην κάνετε λάθος

Βλέπουμε ότι εκτός από τα μηνύματα για το όχημα έχουμε και μηνύματα τόσο για τον Συμβαλλόμενο όσο και για τους δηλωμένους οδηγούς/ιδιοκτήτες.

Συγκεκριμένα το Insurance.Office μας ενημερώνει ότι:


 • Ο συμβαλλόμενος έχει ξεπεράσει την μέγιστη ηλικία ασφάλισης • Ο οδηγός έχει ξεπεράσει την μέγιστη ηλικία ασφάλισης • Ο συμβαλλόμενος ενδέχεται να έχει επασφάλιστρο λόγω μεγάλης ηλικίας • Ο οδηγός ενδέχεται να έχει απασφάλιστρο λόγω μεγάλης ηλικίας
 • Βλέπουμε δηλαδή ότι τόσο για τον συμβαλλόμενο όσο και για τους οδηγούς/ιδιοκτήτες, το Insurance.Office διενεργεί μια σειρά ελέγχων συνθηκών που έχετε ορίσει με σκοπό να σας προστατέψει από τυχόν αβλεψίες που μπορεί να γίνουν λόγω φόρτου εργασίας.

  «Ψήθηκα»! Πως το κάνω; (how-to section)
  Η ελάχιστη και μέγιστη ηλικία ασφάλισης και μέγιστη και ελάχιστη ηλικία επασφάλιστρου, ορίζονται ανά κλάδο ασφαλιστικής.
  Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα σχετικά πεδία στην καρτέλα του κλάδου Αυτοκινήτου της εταιρείας «Αιγαίον» (οι τιμές είναι φανταστικές).

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου