Σάββατο 28 Αυγούστου 2010

Cross Selling


Καταρχήν τι είναι το cross selling;
Ο όρος cross-selling όπως ορίζεται από το Oxford English Dictionary είναι: «η ενέργεια ή η πρακτική της πώλησης σε ήδη υπάρχοντες πελάτες , αγορές, έμπορους, κ.λπ.» ή «η πώληση ενός πρόσθετου προϊόντος ή υπηρεσίας σε υπάρχοντα πελάτη».
Δηλαδή με απλά λόγια: το να πουλήσετε μια ασφάλεια ζωής σε έναν πελάτη σας που έχει πχ ασφαλιστήριο για το αυτοκίνητό του ή το αντίστροφο.

Πως μπορεί να με βοηθήσει το Insurance.Office στο cross-selling;

Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε την πώληση για σας ;-)
Όμως, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τους πελάτες σας που πρέπει να προσεγγίσετε.Τι κόστος έχει;

Είναι Standard λειτουργικότητα. Αν έχετε παλιότερη έκδοση που δεν το περιλαμβάνει και έχετε συμβόλαιο συντήρησης, δεν έχει κόστος.

«Ψήθηκα»! πως το κάνω; (how to section)

Από το menu item «Συμβόλαια» επιλέξτε το κουμπί [Από Κλάδους] της ενότητας «Cross Selling». Ανοίγει η οθόνη που φαίνεται παρακάτω. Η οθόνη αυτή σκοπό έχει να απαντήσει σε ερωτήσεις: «ποιοι πελάτες έχουν ενεργά ή όχι συμβόλαια σε έναν κλάδο και όχι σε άλλο;»

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, επιλέγετε τους κλάδους που έχουν συμβόλαια οι πελάτες (ισχύει ο τελεστής διάζευξης «Ή») και τους κλάδους που δεν έχουν συμβόλαια. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι αρχικά συμβόλαια ή το τελευταίο ανανεωτήριο και από την λίστα αυτή μπορείτε να επιλέξετε να φτιάξετε μια ομάδα με τους συμβαλλόμενους που εμπλέκονται στα συμβόλαια, ώστε να τους προτείνετε προϊόντα που δεν έχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου